Ask Question
23 August, 22:29

Napisz wlasnymi slowami w jaki sposob wypelniasz najwazniejsze srodki do nawrocenia: modlitwa, post, jalmuzna

+1
Answers (1)
  1. 23 August, 23:43
    0
    W postu ty nie jesz cos co bardzo lubisz zjesc w modlitwu ja pojdem do kosciola i mozesz zrobic donacje na jalmuzna
Know the Answer?