Ask Question
6 July, 10:05

Od niedawna masz psa napisz e-maila do koleżanki z usa opisz wygląd swojego psa napisz jaki jest twój pies i co o nim sądzisz opisz swoją role w opiekowaniu się nim użyj maksymalnie 120 słów

+1
Answers (1)
 1. 6 July, 10:13
  0
  Dear John,

  I bought a dog! We are having a really great time together! His name is Rex, and he is a golden retriever. His hair is gold, and he is quite big for an eight-month-old puppy. I think Rex is a really obedient dog - he even learned to sit at my command! I take him out for a walk at least three times a day, and prepare meals for him. He prefers dog food, such as kibbles, but also likes to eat chicken. He likes to play in front of the house, and especially to run with a ball in his mouth. Rex also has his toys, which we use to play together when I get home from school.

  Explanation:

  To jest przykład listu, który napiszesz do swojego przyjaciela. Ponieważ przyjaciel pochodzi z USA, list prawdopodobnie zostałby napisany w języku angielskim. List opisuje niedawno zakupionego psa, jego wygląd, cechy charakteru i sposób opieki nad nim. List opisuje, jak spędzasz razem czas i dobrze się bawisz.
Know the Answer?
Not Sure About the Answer?
Find an answer to your question 👍 “Od niedawna masz psa napisz e-maila do koleżanki z usa opisz wygląd swojego psa napisz jaki jest twój pies i co o nim sądzisz opisz swoją ...” in 📗 English if the answers seem to be not correct or there’s no answer. Try a smart search to find answers to similar questions.
Search for Other Answers