Ask Question
1 April, 00:30

What is 8.25+1/4w=10.75

+2
Answers (1)
 1. 1 April, 01:00
  0
  w = 10

  Step-by-step explanation:

  Solve for w:

  w/4 + 8.25 = 10.75

  Put each term in w/4 + 8.25 over the common denominator 4: w/4 + 8.25 = w/4 + 33/4:

  w/4 + 33/4 = 10.75

  w/4 + 33/4 = (w + 33) / 4:

  (w + 33) / 4 = 10.75

  Multiply both sides of (w + 33) / 4 = 10.75 by 4:

  (4 (w + 33)) / 4 = 4*10.75

  (4 (w + 33)) / 4 = 4/4 * (w + 33) = w + 33:

  w + 33 = 4*10.75

  4*10.75 = 43:

  w + 33 = 43

  Subtract 33 from both sides:

  w + (33 - 33) = 43 - 33

  33 - 33 = 0:

  w = 43 - 33

  43 - 33 = 10:

  Answer: w = 10
Know the Answer?