Ask Question
13 September, 16:54

Anca a citit 375 de pagini dintr-o carte. În fiecare zi, începând cu a doua zi, ea a citit cu 5 pagini mai mult decât în ziua precedentă, și a terminat de citit cele 375 de pagini în 5 zile. Determinaţi numărul de pagini citite de Anca în prima zi.

+4
Answers (1)
 1. 13 September, 17:21
  0
  a=65

  Step-by-step explanation:

  Avem 375 pagini

  Notam cu a numaruide pagini

  In prima zi avem-a, poi a doua zi-a+5, a treia-a+10, apatra-a+

  15 si a cincea zi avem-a+20

  Le adunam si egalam cu 375

  5a=50=375

  5a=325

  a=65
Know the Answer?
Not Sure About the Answer?
Find an answer to your question 👍 “Anca a citit 375 de pagini dintr-o carte. În fiecare zi, începând cu a doua zi, ea a citit cu 5 pagini mai mult decât în ziua precedentă, ...” in 📗 Mathematics if the answers seem to be not correct or there’s no answer. Try a smart search to find answers to similar questions.
Search for Other Answers